IIS – Integrovaný informační systém

Integrovaný informační systém je programový komplet umožňující komplexní vedení podvojného účetnictví a navazujících ekonomických agend firmy.

Mezi přednosti programu patří především:

 • kompletní síťové zpracování programu
 • snadná obsluha s jednoduchým systémem nápověd a odkazů na řídící a kontrolní číselníky
 • účetní provázanost jednotlivých subsystémů IIS
 • univerzálnost programu IIS pro firmy s rozdílnou náplní činnosti díky aktualizovatelným číselníkům a předkontacím
  Typy organizací pro které jsou číselníky a předkontace připraveny:

  • právnické podnikatelské subjekty, s.r.o., akciové společnosti
  • příspěvkové organizace
  • sdružení
  • fyzické osoby
 • okamžitá aktualizace systému v souladu se změnami zákonů
 • okamžitý servis pro zákazníka
 • dlouhodobé záruky ze strany dodavatele

Seznam agend:

 • služby (řídící číselníky, úklidy, obnovy, parametry)
 • pokladna
 • banka ( včetně návaznosti do/z peněžních ústavů přes modem či diskety )
 • ruční účetní doklady
 • evidence došlých faktur
 • evidence vydaných faktur
 • skladová evidence
 • evidence majetku
 • evidence zakázek
 • leasing (evidence, odpisový plán, účtování )
 • závěrky ( roční závěrka včetně přiznání k dani z příjmů)
 • DPH (včetně tisku formuláře pro odvod DPH)
 • účetní sestavy
 • valutové operace (banka, pokladna, došlé a vydané faktury, kurzové rozdíly,roční přepočty)