MTZ – Zásobování

Program Zásobování řeší komplexně problematiku zásobování výrobního podniku i obchodní firmy. Využívání programu nevyžaduje žádné programátorské vědomosti. K dispozici je návaznost na další účetní programy QUIT – účetnictví, vydané faktury, IIS – Integrovaný informační systém a IDE – Integrovaná daňová evidence.

Součásti:

 • řízení skladů
 • příjemky, výdejky, přesuny mezi sklady, automaticky vytvářené doklady, tisk dokladů
 • automatické dopočítávání poskytnutých slev a připočítávání zaokrouhlovacího rozdílu při příjmu
 • prodej – odepsání materiálu / zboží ze skladu + tisk výdejky, dodacího listu, faktury, příjmového dokladu, stvrzenky. Možnost slev, záloh, tisk stvrzenek na úzké tiskárničce (šířka cca 8 cm)
 • možnost tvorby souhrnné faktury (tj. jedna faktura pro více dodacích listů)
 • skladové karty
 • podpora čárového kódu při prodeji resp. výdeji materiálu / zboží
 • blokování materiálů / zboží, slevy, zálohy
 • pokladní kniha
 • automatické účtování pohybů podle přednastavení v číselníku druhů pohybu
 • ceník – údržba, opravy, doplňování
 • tisky
 • přehledy stavů
 • přehledy
 • obratová tabulka, regleta, výkaz zásob – konečné stavy
 • zásoby bez pohybu, inventurní soupis, aktivace vlastní výroby, sborník dokladů
 • přehled nákupů podle dodavatelů, materiálu / zboží
 • přehledy spotřeby
 • přehled prodeje podle odběratelů, materiálu / zboží
 • měsíční závěrka
 • vytvoření dat pro převod do účetnictví
 • měsíční závěrka – archív dokladů, počáteční stavy