PAM – Pracovníci a mzdy

Program zajišťuje veškeré činnosti spojené s osobní evidencí, evidencí údajů ekonomiky práce (u velkých podniků) a mzdových údajů – sledování stavu pracovníků, základních údajů o pracovnících jako datovou základnu potřebnou pro mzdové výpočty. Umožňuje získávat informace z datové základny pracovníků v nejrůznějším výběru i členění. Na datovou základnu navazuje měsíční zpracování mzdových údajů. Výpočet mezd je prováděn současně se zadáváním dokladů, proto je možno případné chyby ihned zaregistrovat a opravit. Ze spočtených mezd (jak ze záloh tak z dobírek) vystupují mzdové sestavy. Vzorce pro výpočet mezd a platů a složek mezd lze nastavit velmi rozmanitě pomocí parametrů a vzorců. O variabilitě výpočtu svědčí i to, že program je používán v malých i velkých podnikatelských organizacích, v orgánech státní správy i ve školách U velkých firem lze program provozovat v síti.

Přehled funkcí:

 • služby (číselníky, úklidy, obnovy, parametry)
 • kmenové údaje (aktualizace, tisky sestav)
 • úkolové listy, výkazy pracovníků – zadávání, opisy
 • nemocenské lístky – zadávání, opisy
 • zpracování záloh (žádné, mimořádné, výplatní seznamy, mincovky)
 • výpočet mezd
 • příprava mezd
 • zadání a výpočet měsíčních mezd a platů, nemocenského a zdravotního pojišťění, daňových odvodů
 • kontrola mezd
 • měsíční sestavy (výplatní lístky, seznamy, mincovky, rekapitulace mezd, přehledy srážek, přehledy dávek nemocenského pojištění, …)
 • příkazy do banky (příkazy k úhradě, příkazy formou kompatibilních médií pro vybrané banky)
 • závěrka (zaúčtování mezd, měsíční závěrka, čtvrtletní závěrka)
 • roční zpracování (kalendář, roční závěrka, zúčtování daně z příjmů, mzdové listy)

Při instalaci se nastavuje použití mzdové složky, způsob výpočtu základních mezd, účtovací předpisy,..

Součástí programu je návaznost na účetnictví QUIT, IIS – Integrovaný informační systém.

Program je dodáván ve verzi pro WINDOWS.