Daň z příjmu FO

Program umožňuje kompletní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, následné podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné pro zdravotní pojišťovny (VZP, VoZP, ZP METAL-ALIANCE, ZP MV ČR, ČNZP) a podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro správu sociálního zabezpečení.
Jde o software, umožňující vyplňování těchto formulářů na PC jednoduchým a přehledným způsobem, automatický výpočet všech počítaných položek s veškerými nutnými kontrolami, jejich dotahování do příslušných kolonek, převody jak mezi jednotlivými oddíly „přiznání“, tak i mezi jednotlivými formuláři (daň z příjmu FO – sociální zabezpečení – zdravotní pojištění) a následný tisk „přiznání“ ve tvaru požadovaném Finančními úřady.
Program umožňuje zpracování libovolného množství účetních jednotek, zachovává potřebná data do příštích účetních období.
Program funguje samostatně i jako nadstavba ekonomických programů firmy QUIT IDE – Integrovaná daňová evidence a IIS – Integrovaný informační systém.