Daň z příjmu PO

Program umožňuje kompletní zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jde o software, umožňující vyplnění tohoto formuláře na PC jednoduchým a přehledným způsobem, automatický výpočet všech počítaných položek s veškerými nutnými kontrolami, jejich dotahování do příslušných kolonek, převody mezi jednotlivými oddíly „přiznání“ a následný tisk „přiznání“ ve tvaru požadovaném Finančními úřady. Jde o software, umožňující vyplnění formuláře na PC jednoduchým a přehledným způsobem, automatický výpočet všech počítaných položek s veškerými nutnými kontrolami, jejich dotahování do příslušných kolonek, převody jak mezi jednotlivými oddíly „přiznání“ a následný tisk „přiznání“ ve tvaru požadovaném Finančními úřady. Program umožňuje zpracování libovolného množství účetních jednotek, zachovává potřebná data do příštích účetních období. Program funguje samostatně i jako nadstavba ekonomického programu firmy QUIT IIS – Integrovaný informační systém.