Novinky v PPO

Změny ve verzi 2022.3.14

  • DAP - upraveno zadávání a tisk položky 09 ( zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie). Současně byla upravena tvorba elektronického souboru "xml".

Změny ve verzi 2022.3.11

  • Na portálu MFCR byla provedena změna odkazu pro načítání souborů ve tvaru "xml" (místo adisdpr je nově adisspr).

Změny ve verzi 2021.2.25

  • Aktualizace seznamu firem - doplněna možnost přejmenování firmy

Změny ve verzi 2021.1.1

  • Vydána verze Přiznání k dani z příjmu právnických osob pro rok 2020.