Novinky v SD

Změny ve verzi 2024.1.24

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2023". Tiskopis shodný s rokem 2022 - vzor č.19.
 • Do programu byla zapracována nová úprava přepočtů v návaznosti na změnu výpočtu daně v souvislosti se zaokrouhlováním. Od roku 2023 a dále se budou hodnoty sloupců 21, 24, 25 a 26 vypočítávat zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Funkce "Přepočet sazeb 2023" provede aktualizaci sazeb všech vozidel dle nových úprav přepočtů. Přepočet sazeb lze samozřejmě provést po načtení souboru DSL přímo na portálu FS - doporučujeme.
 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2023" - přechod na rok 2024 - proveďte až po odeslání DSL za rok 2023 !!!

Změny ve verzi 2023.2.24

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2022" - přechod na rok 2023

Změny ve verzi 2023.1.16

 • Aktualizace - úprava zaokrouhlování položek v případech, kdy nebylo vozidlo předmětem daně po celý rok

Změny ve verzi 2023.1.11

 • Změna odkazu na portál "Moje daně" pro načítání lektronického souboru "DSL".

Změny ve verzi 2023.1.6

 • Oprava sestavy "Tisk přiznání 2022" - nově se tisknou pouze vozidla, která jsou předmětem daně (s nenulovou sazbou daně ).

Změny ve verzi 2023.1.5

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2022". Nový tiskopis - vzor č.19.
 • Soubor pro DSL - opravena struktura XML souboru.
 • Aktualizace - doplněny druhy karoserie "DA,DB,DC,DE"

Změny ve verzi 2022.7.4

 • Nová funkce - přepočet sazeb daně pro rok 2022.
 • Aktualizace - doplněny dva nové údaje - kategorie a druh karoserie
 • Sestava Zálohy - nová varianta - pouze nenulová povinnost
 • Sestava Opis údajů rozšířena o nové údaje - kategorie a druh karoserie

Změny ve verzi 2022.2.3

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2021" - přechod na rok 2022

Změny ve verzi 2022.1.27

 • Soubor pro DSL - opravena struktura XML souboru (nadále se již nepoužívá "Dodatek názvu právnické osoby", nově je dodatek součástí názvu).

Změny ve verzi 2022.1.7

 • Drobné změny v tisku na 1. straně formuláře.

Změny ve verzi 2022.1.6

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2021".

Změny ve verzi 2021.7.12

 • Upraveno zadávání položky č. 25 - Osvobození

Změny ve verzi 2021.2.11

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2020" - přechod na rok 2021

Změny ve verzi 2021.1.4

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2020".

Změny ve verzi 2020.7.7

 • Nová funkce - přepočet snížené daně pro nákladní automobily zpětně pro rok 2020.

Změny ve verzi 2020.2.7

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2019" - přechod na rok 2020

Změny ve verzi 2019.12.20

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2019".

Změny ve verzi 2019.4.4

 • Sestavy - upravena sestava záloh (vynechán datum registrace v ČR, doplněn rok záloh)

Změny ve verzi 2019.2.4

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2018" - přechod na rok 2019