Novinky v SD

Změny ve verzi 2023.2.24

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2022" - přechod na rok 2023

Změny ve verzi 2023.1.16

 • Aktualizace - úprava zaokrouhlování položek v případech, kdy nebylo vozidlo předmětem daně po celý rok

Změny ve verzi 2023.1.11

 • Změna odkazu na portál "Moje daně" pro načítání lektronického souboru "DSL".

Změny ve verzi 2023.1.6

 • Oprava sestavy "Tisk přiznání 2022" - nově se tisknou pouze vozidla, která jsou předmětem daně (s nenulovou sazbou daně ).

Změny ve verzi 2023.1.5

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2022". Nový tiskopis - vzor č.19.
 • Soubor pro DSL - opravena struktura XML souboru.
 • Aktualizace - doplněny druhy karoserie "DA,DB,DC,DE"

Změny ve verzi 2022.7.4

 • Nová funkce - přepočet sazeb daně pro rok 2022.
 • Aktualizace - doplněny dva nové údaje - kategorie a druh karoserie
 • Sestava Zálohy - nová varianta - pouze nenulová povinnost
 • Sestava Opis údajů rozšířena o nové údaje - kategorie a druh karoserie

Změny ve verzi 2022.2.3

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2021" - přechod na rok 2022

Změny ve verzi 2022.1.27

 • Soubor pro DSL - opravena struktura XML souboru (nadále se již nepoužívá "Dodatek názvu právnické osoby", nově je dodatek součástí názvu).

Změny ve verzi 2022.1.7

 • Drobné změny v tisku na 1. straně formuláře.

Změny ve verzi 2022.1.6

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2021".

Změny ve verzi 2021.7.12

 • Upraveno zadávání položky č. 25 - Osvobození

Změny ve verzi 2021.2.11

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2020" - přechod na rok 2021

Změny ve verzi 2021.1.4

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2020".

Změny ve verzi 2020.7.7

 • Nová funkce - přepočet snížené daně pro nákladní automobily zpětně pro rok 2020.

Změny ve verzi 2020.2.7

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2019" - přechod na rok 2020

Změny ve verzi 2019.12.20

 • Zpřístupněn formulář "Přiznání k silniční dani za rok 2019".

Změny ve verzi 2019.4.4

 • Sestavy - upravena sestava záloh (vynechán datum registrace v ČR, doplněn rok záloh)

Změny ve verzi 2019.2.4

 • Zpřístupněna "Roční závěrka 2018" - přechod na rok 2019