Ceník

IDE – Integrovaná daňová evidence

Základní cena 1.470 Kč / rok
Plátce DPH – příplatek k základní ceně 685 Kč / rok
Multilicence do 5 firem – příplatek k základní ceně 685 Kč / rok
Multilicence do 10 firem – příplatek k základní ceně 1.365 Kč / rok
Multilicence bez omezení – příplatek k základní ceně 3.000 Kč / rok

V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


IIS – Integrovaný informační systém

Podnikatelské subjekty – plátci DPH 980 Kč / měsíc
– neplátci DPH 840 Kč / měsíc
Nevýdělečné organizace 840 Kč / měsíc

V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


PAM – Pracovníci a mzdy

Do 5 pracovníků 275 Kč / měsíc
Do 25 pracovníků 460 Kč / měsíc
Do 50 pracovníků 520 Kč / měsíc
Do 100 pracovníků 585 Kč / měsíc
Do 150 pracovníků 700 Kč / měsíc
Do 200 pracovníků 800 Kč / měsíc
Nad 200 pracovníků Smluvní

Cena je stanovena dle počtu zaměstnanců jako poplatek za užívání programu. V ceně poplatku jsou zahrnuty nové verze vyplývající z legislativních změn.
Při vícenásobné instalaci (účetní firma zpracovává mzdy více firmám) je kritériem celkový počet pracovníků. Poplatek se navýší o 25%.


MTZ – Zásobování

Do 1000 pohybů na skladě 435 Kč / měsíc
Do 2000 pohybů na skladě 555 Kč / měsíc
Do 5000 pohybů na skladě 605 Kč / měsíc
Do 10000 pohybů na skladě 760 Kč / měsíc
Do 20000 pohybů na skladě 930 Kč / měsíc
Nad 20000 pohybů na skladě 1.100 Kč / měsíc

Cena je stanovena dle měsíčního počtu pohybů na skladě.
V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


Nájemné – členská základna, nájemné, vyúčtování

Do 100 bytů 36 Kč /byt/rok (3 Kč /byt/měsíc)
Nad 100 bytů 24 Kč /byt/rok (2 Kč /byt/měsíc)

Cena je stanovena dle počtu spravovaných bytů.


Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Nová instalace 1.860 Kč
Upgrade 1.510 Kč

V případu koupě společně s Přiznáním k dani z příjmu právnických osob platí cena za „balíček“.


Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Nová instalace 1.510 Kč
Upgrade 1.280 Kč

V případu koupě společně s Přiznáním k dani z příjmu fyzických osob platí cena za „balíček“.


Balíček – přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob

Nová instalace 3.000 Kč
Upgrade 2.370 Kč

Slevy

Ekonomický balíček pro malé a střední firmy

IIS základní verze + MTZ sleva za komplet 10%
IIS základní verze + PAM sleva za komplet 10%

Cena za další práce

v sídle firmy Quit u zákazníka
Zaškolení programů, konzultace 500 Kč/hod 630 Kč/hod
Programátorské práce na zakázku 790 Kč/hod 1.000 Kč/hod
Náročné systémové práce 890 Kč/hod 1.100 Kč/hod
Cestovné mimo Plzeň 8 Kč/km
Oprava přes TeamViewer 210 Kč / prvních 15 minut

poté účtováno po sekundách 600 Kč / hodinu


Uvedené ceny jsou bez DPH.