Ceník

IDE – Integrovaná daňová evidence

Základní cena 1.617 Kč / rok
Plátce DPH – příplatek k základní ceně 754 Kč / rok
Multilicence do 5 firem – příplatek k základní ceně 754 Kč / rok
Multilicence do 10 firem – příplatek k základní ceně 1.502 Kč / rok
Multilicence bez omezení – příplatek k základní ceně 3.300 Kč / rok

V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


IIS – Integrovaný informační systém

Podnikatelské subjekty – plátci DPH 1.078 Kč / měsíc
– neplátci DPH 924 Kč / měsíc
Nevýdělečné organizace 924 Kč / měsíc

V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


PAM – Pracovníci a mzdy

Do 5 pracovníků 303 Kč / měsíc
Do 25 pracovníků 506 Kč / měsíc
Do 50 pracovníků 572 Kč / měsíc
Do 100 pracovníků 644 Kč / měsíc
Do 150 pracovníků 770 Kč / měsíc
Do 200 pracovníků 880 Kč / měsíc
Nad 200 pracovníků Smluvní

Cena je stanovena dle počtu zaměstnanců jako poplatek za užívání programu. V ceně poplatku jsou zahrnuty nové verze vyplývající z legislativních změn.
Při vícenásobné instalaci (účetní firma zpracovává mzdy více firmám) je kritériem celkový počet pracovníků. Poplatek se navýší o 25%.


MTZ – Zásobování

Do 1000 pohybů na skladě 479 Kč / měsíc
Do 2000 pohybů na skladě 611 Kč / měsíc
Do 5000 pohybů na skladě 666 Kč / měsíc
Do 10000 pohybů na skladě 836 Kč / měsíc
Do 20000 pohybů na skladě 1.023 Kč / měsíc
Nad 20000 pohybů na skladě 1.210 Kč / měsíc

Cena je stanovena dle měsíčního počtu pohybů na skladě.
V ceně poplatku jsou zahrnuty úpravy programu vyplývající z legislativních změn.


Nájemné – členská základna, nájemné, vyúčtování

Do 100 bytů 36 Kč /byt/rok (3 Kč /byt/měsíc)
Nad 100 bytů 24 Kč /byt/rok (2 Kč /byt/měsíc)

Cena je stanovena dle počtu spravovaných bytů.


Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Nová instalace 2.250 Kč
Upgrade 1.831 Kč

V případu koupě společně s Přiznáním k dani z příjmu právnických osob platí cena za „balíček“.


Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Nová instalace 1.831 Kč
Upgrade 1.548 Kč

V případu koupě společně s Přiznáním k dani z příjmu fyzických osob platí cena za „balíček“.


Balíček – přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob

Nová instalace 3.630 Kč
Upgrade 2.874 Kč

Slevy

Ekonomický balíček pro malé a střední firmy

IIS základní verze + MTZ sleva za komplet 10%
IIS základní verze + PAM sleva za komplet 10%

Cena za další práce

v sídle firmy Quit u zákazníka
Zaškolení programů, konzultace 500 Kč/hod 630 Kč/hod
Programátorské práce na zakázku 790 Kč/hod 1.000 Kč/hod
Náročné systémové práce 890 Kč/hod 1.100 Kč/hod
Cestovné mimo Plzeň 8 Kč/km
Oprava přes TeamViewer 210 Kč / prvních 15 minut

poté účtováno po sekundách 600 Kč / hodinu


Uvedené ceny jsou bez DPH.