Účetnictví

Pro firmy a podnikatele zajišťujeme vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd vlastní účetní službou. Účetnictví zpracováváme na našich vlastních programech. Odpovídáme za plnou ochranu převzatých dat a údajů týkajících se odběratele. Přebíráme odpovědnost za správné zpracování dodaných dokladů.

Měsíčně provádíme:

 • převzetí a vrácení prvotních dokladů u odběratele v dohodnutých termínech
 • zaúčtování dle platných předpisů
 • vytvoření dohodnutých výstupů (pokladní deník, bankovní deník, účetní deník, kniha došlých faktur, přehled neuhrazených DF, kniha vystavených faktur, přehled neuhrazených vydaných faktur, hlavní kniha, daňové hlášení DPH, náklady a výnosy, přehled leasingu, odpisy IM)
 • zpracování mzdové agendy (výplatní lístky, přehledy pro OSSZ a ZP, příkazy k úhradě, evidenční listy, roční zúčtování)
 • řešení nejasností zjištěných při zpracování dokladů
 • kontroly zaúčtování prvotních dokladů (v dohodnutých termínech s pověřeným pracovníkem odběratele)

Dále provádíme:

 • zpracování roční závěrky včetně vyplnění daňového přiznání, výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) a přílohy k roční závěrce
 • vyplnění statistických hlášení
 • seznámení odběratele se změnami předpisů týkajících se účetnictví
 • dle požadavku odběratele zajištění auditora nebo daňového poradce

Výhody pro Vás:

 • ušetříte investice na PC, programy
 • ušetříte mzdové náklady, včetně odvodů a náklady na provoz počítače
 • ušetříte čas s obstaráváním auditora nebo daňového poradce
 • budete jednat s lidmi detailně seznámenými s Vaší firmou
 • obdržíte vyhotovené veškeré výkazy, hlášení a přiznání stanovené zákonem

Cena je stanovena ceníkem prací dle:

 • počtu zpracovaných účetních operací
 • zpracování DPH
 • styku odběratele se zahraničím
 • počtu zpracovaných mezd zaměstnanců