Novinky v IIS

Změny ve verzi 2024.7.5

 • Adresář - další oprava chyby při načítání dat z ARESu.

Změny ve verzi 2024.7.4

 • Adresář - oprava nefunkčního načítání dat z ARESu po změně rozhraní na straně ARESu.

Změny ve verzi 2024.2.1

 • Kontrolní hlášení DPH - opravena sestava "Kontrolní opis vět KH" + "Soubor pro MF" - nové položky (12%) platné od 1.1.2024 se chybně zobrazovaly ve sloupci pro základní sazbu - jedná se pouze o nové položky s 12 %

Změny ve verzi 2024.1.26

 • Pouze pro fyzické osoby účtující v IIS - Roční závěrka - Přehled pro OSSZ - opravena částka minimální zálohy pro vedlejší činnost.

Změny ve verzi 2024.1.24

 • Roční závěrka pro rok 2023 – připravena roční závěrka - "Menu - Závěrky - Roční závěrka 2023"
 • Daňové přiznání za rok 2023 - připraven formulář k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.34)“ včetně příloh. Pro fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví připraven formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.28-shodný s rokem 2022)“ včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“.

Změny ve verzi 2023.12.28

 • DPH - číselník DPH byl rozšířen o položky se sníženou sazbou 12%. Aktualizaci číselníku proveďte funkcí ->Služby->Číselníky->Pomocné operace s číselníky->Načtení nového číselníku řádků DPH (rok 2024 a výše). Implicitně je nabízen účet 34312. Před spuštěním doporučujeme provést archivaci dat.

Změny ve verzi 2023.3.8

 • Roční závěrka - Přiznání k dani z příjmů - opravena struktura souboru ve tvaru "xml" - nová položka - "Účetní závěrka sestavena v Tisících/Milionech" - implicitně - "T - tisíce"
 • Roční závěrka fyzických osob účtujících v podvojném účetnictví - Daňové přiznání - Příloha č.3 - opravena chyba - v případě přímů ze zdrojů v zahraničí metodou zápočtu daně se neplnil řádek 330 a tím řádek 58 DAP

Změny ve verzi 2023.2.13

 • Přiznání k dani z příjmů FO účtujících v podvojném účetnictví - opraven parametr (48 x násobek průměrné mzdy pro rok 2022) pro výpočet daně při základu daně vyšším než 1867728,- Kč - řádek 56 DAP resp. řádek 32 u ZČ. U základů daně vyšších než tato částka se chybně spočetla daň.

Změny ve verzi 2023.2.10

 • Roční závěrka - Přiznání FO - doplněn chybějící report "Přehled pro ZP".

Změny ve verzi 2023.1.25

 • Roční závěrka pro rok 2022 – připravena roční závěrka - "Menu - Závěrky - Roční závěrka 2022"
 • Daňové přiznání za rok 2022 - připraven formulář k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.33)“ včetně příloh a pro fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví také formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.28)“ včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“.

Změny ve verzi 2022.12.2

 • Majetek - upravena možnost mimořádných daňových odpisů (volba "M" u způsobu daňových odpisů ) dle novely zákona o daních z příjmů - §30a pro majetek zařazený od 1.1.2020 do 31.12.2023 v 1. a 2. odpisové skupině.

Změny ve verzi 2022.9.21

 • Banka - Zpracování výpisů - oprava chyby - setřídění po kliku na záhlaví sloupce tabulky.

Změny ve verzi 2022.9.19

 • DPH - opět funkční ověření DIČ na stránkách VIES - upraven odkaz na stránky VIES, program upraven na nové rozhraní webové služby

Změny ve verzi 2022.7.7

 • Generování sestav do formátu PDF - opraveno chybné generování u některých sestav.

Změny ve verzi 2022.6.16

 • DPH - Sestavy - Opisy DPH - nová volitelná varianta - "Eurodič před třídící klíč + součty za Eurodič" - pro varianty tisku "Včetně DIČ" jsou sestavy rozšířeny o třídění a součty za Eurodič - funguje pro všechny varianty sestav (dle % DPH, dle položky sazebníku, dle typu dokladu).

Změny ve verzi 2022.3.14

 • roční závěrka 2021 - DAP - upraveno zadávání a tisk položky 09 ( zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie). Současně byla upravena tvorba elektronického souboru "xml".

Změny ve verzi 2022.3.11

 • Na portálu MFCR byla provedena změna odkazu pro načítání souborů ve tvaru "xml" (místo adisdpr je nově adisspr).

Změny ve verzi 2022.2.27

 • Daň z příjmů fyzických osob - Přehled pro OSSZ - opravena maximální částka měsíční zálohy na DP pro rok 2022 na 45 449 Kč. (původně 41 396 Kč)

Změny ve verzi 2022.2.26

 • Daň z příjmů fyzických osob - Přehled pro OSSZ - opravena chyba tisku v oddílu J. (Identifikace spolupracující osoby) - v tisku chyběly údaje - ulice, č. popisné,obec, PSČ

Změny ve verzi 2022.2.25

 • DPH - Souhrnné hlášení - opravena chyba struktury XML souboru.

Změny ve verzi 2022.2.24

 • Závěrka 2021 – připravena závěrka za rok 2021- formulář k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.32)“ včetně příloh a pro fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví také formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.27)“ včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“.

Změny ve verzi 2021.11.24

 • Na VIESu došlo ke změně rozhraní webové služby pro ověření plátce DPH - implementováno nové rozhraní.

Změny ve verzi 2021.10.21

 • DPH - nový formulář "Přiznání k dani z přidané hodnoty" vzor č.23 platný od 1.10.2021 - pouze změny v textu na řádcích 24,26 a 45

Změny ve verzi 2021.7.29

 • Služby - Vzdálená pomoc - implementována nová verze programu TeamViewer.

Změny ve verzi 2021.3.18

 • Pouze pro fyzické osoby - roční závěrka 2020 - zadávání OSSZ - byla objevena chyba u výpočtu řádků 38-měsíční vyměřovací základ a 39-měsíční záloha na DP v oddílu F. při daňovém základu (řádek 20) vyšším než 993 504,-Kč. Bohužel tuto chybu neodhalí ani e-portál ČSSZ , takže při testování se na chybu nepřišlo. Přepočítejte tyto případy znovu v nové verzi. Omlouváme se.

Změny ve verzi 2021.3.16

 • Pouze pro fyzické osoby - roční závěrka 2020 - DAP - opraven tisk řádku 43 - 2.oddíl

Změny ve verzi 2021.3.12

 • Účetní sestavy - Obraty na účtech - doplněna možnost "Variabilní symbol místo čísla faktury"
 • Pouze pro fyzické osoby - roční závěrka 2020 -zadávání OSSZ - oddíl D - opravena chybová hláška u příjmů z vedlejší činnosti vyšších než 83 603 Kč.
  • roční závěrka 2020 - DAP - upravena kontrola řádku 46 (dary) - dne 4. 2. 2021 došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.
  • roční závěrka 2020 - přehled pro zdravotní pojišťovny - opravena drobná textová chyba na tiskovém formuláři - text u řádku 43

Změny ve verzi 2021.1.30

 • Roční závěrka 2020 - Fyzická osoba účtující v podvojném účetnictví - Přehled pro OSSZ - opraven tiskový report - přehozen řádek 33 a 34. Přehled pro OSSZ - elektronické podání - drobná úprava struktury xml souboru (bez vlivu na správnost e-podání).

Změny ve verzi 2021.1.28

 • Roční závěrka 2020 - Fyzická osoba účtující v podvojném účetnictví - Přehled pro zdravotní pojišťovny a přehled pro OSSZ - opraveno nulování položek (drobná oprava).

Změny ve verzi 2021.1.26

 • Roční závěrka 2020 - Fyzická osoba účtující v podvojném účetnictví - Přehled pro zdravotní pojišťovny - opravena drobná chyba ve výpočtu řádku 40 v případě ztráty. ( pouze nezáporné hodnoty )

Změny ve verzi 2021.1.19

 • Daňové přiznání za rok 2020 – připraveny formuláře k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.31)“ včetně příloh a pro fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví také formuláře k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.26)“ včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pro podání Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě postupujte dle pokynů z minulého účetního období (verze 2020.1.17).
 • "Lupa" - náhledové tlačítko na účetní soubor rozšířeno o sloupce a filtr - zakázka MD a zakázka DAL a filtr na podagendu.
 • Majetek - doplněna možnost nastavení mimořádných daňových odpisů (volba "M" u způsobu daňových odpisů ) dle novely zákona o daních z příjmů - §30a pro majetek zařazený od 1.1.2020 do 31.12.2021 v 1. a 2. odpisové skupině.
 • Služby - Počáteční stavy - doplněna možnost "Součty za syntetiky".

Změny ve verzi 2020.5.20

 • Služby - Parametry - Tiskárna - možnost vymazat nastavenou tiskárnu, program poté tiskne na výchozí tiskárnu Windows.
 • Služby - Číselníky - Kurzy měn - upraven odkaz na stránky ČNB pro zobrazení denních kurzů.
 • Fyzické osoby - roční závěrka 2019 - přehled pro OSSZ - upravena strukrura ve tvaru "XML" pro elektronické podání.
 • Vydané faktury - sestavy - Úhrady - sestava upravena do tvaru XLS.
 • Vydané faktury - Zápočty - doplněno vyhledávání údajů u vybraných položek (sloupců).
 • Vydané faktury - Sestavy - Úhrady - doplněna varianta výběru "Druh faktury".
 • Vydané faktury - Sestavy - Deník, Odběratelé,Rozúčtování, Úhrady, Neuhrazené k datu - do varianty výběru "Druh faktury" doplněna možnost "Doklady o přijaté platbě".

Změny ve verzi 2020.3.29

 • Přiznání k dani z příjmu - Přehled záloh -opravena drobná chyba, kdy při tisku přehledu v určitých situacích docházelo k přidání prázdného řádku do seznamu firem.

Změny ve verzi 2020.3.10

 • DPH - Souhrnné hlášení VIES - od 1. ledna 2020 jsou všechny členské státy povinny používat nová pravidla týkající se prokazování nároku na osvobození od DPH v případě dodání zboží do jiného členského státu a v případě dodání zboží do jiného členského státu v režimu skladu uvnitř EU (tzv. call-off stock). Novela v ČR zatím nenabyla účinnosti. Progam IIS byl upraven následovně. Byly doplněny nové položky do číselníku "Řádky DPH". Nové položky jednoznačně určují, že jde o režim "Call-of stock" s daným kódem záznamu (možnosti 1,2,3). Dále bylo rozšířeno zadávací "okno" souhrnného hlášení o nové položky "Kód COS" a "DIČ nového předpokládaného pořizovatele". S ohledem na novelu byla upravena kontrolní položková sestava a struktura předávaného XML souboru. Kdo nový režim nepoužije, pro toho se nic nemění (ani při zadávání dokladů, ani při odesílání souboru).
 • DPH - Sestavy - Opisy DPH - varianta tisku "Včetně DIČ + název pro položka na vstupu" rozšířena o evidenční číslo daňového dokladu. Doplněna nová varianta "Včetně DIČ,název firmy a ev. číslo DD pro všechny položky" - tiskne tyto údaje i pro položky na výstupu.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 - Přehledy pro OSSZ - opravena drobná chyba v tisku přehledu pro OSSZ. Při variantě "Jen vedlejší činnost" a při zaškrtnutí varianty měsíc 1-12 se na tiskovém formuláři "X" nevytiskl.

Změny ve verzi 2020.1.23

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 - Přehledy ZP - opravena chyba v tisku ZP. V oddílu 2-Prohlášení pojištěnce při zaškrtnutí počtu měsíců nešel při určité konstelaci vytisknout "Přehled OSVČ" pro vybranou zdravotní pojišťovnu. Pokud se Vám přehled podařilo vytisknout, je vše v pořádku.

Změny ve verzi 2020.1.17

 • Závěrka 2019 – připravena závěrka 2019 - formulář k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.30)“ včetně příloh a formuláře k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pro podání Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě postupujte dle následujících pokynů: Před vlastním odesláním XML souboru je třeba vytvořit Rozvahu a Výsledovku variantu "Výkaz" v zaokrouhleném stavu. Tím se předpřipraví soubory pro tvorbu XML souborů. Dále následuje vyplnění všech potřebných údajů Daňového přiznání. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – u PO ( DPP_ + IČO.xml) u FO ( DPF_ + rodné číslo.xml) - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program (musí být zaškrtnuta volba „Spustit kontrolní program MF“) automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem kláves Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Je také třeba dotánout "Přílohu k účetní závěrce" - viz. "Vybrané údaje z účetnictví - tlačítko E-příloha". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".
 • Služby - nová verze funkce "Vzdálená pomoc" - Teamviewer verze 9.0

Změny ve verzi 2019.10.30

 • Sestavy IIS - Konta - párovací symboly - pro sestavy "Konta a "Obraty na účtech " doplněna možnost výběru "Zakázky" - záložka "Výběry 1". Rovněž pokud je zaškrtnut "Výběr - Zakázka" i bez vybrané zakázky, bude pole "Zakázka" ve zmíněných sestavách figurovat.
 • EET - formulář pro zaevidování platby - z důvodu konce platnosti prvních vydaných certifikátů se na formuláři zobrazuje platnost certifikátu s upozorněním před vypršením platnosti.

Změny ve verzi 2019.9.20

 • Vydané faktury - opravena chybně nabízená částka DPH u řádku "odpočet zálohy" (nově se již nepočítá koeficientem)
 • DPH - Kontrolní hlášení - na testovacím rozhraní byla ověřena nová struktura XML souboru KH platná pro podání od 1.10.2019

Změny ve verzi 2019.9.11

 • Došlé faktury
  • Sestavy - Deník, Neuhrazené - oprava varianty "Včetně DPH" - nově se tiskne i sumarizuje režim "Přenesení" odděleně od ostatního DPH
 • DPH
  • Změna výpočtu daně tzv. "shora" - týká se agned Pokladna, Vydané faktury, Ruční vstup - ve smyslu ustanovení § 37 zákona o DPH lze daň vypočítat dvěma způsoby, a to buď jako součin základu daně a sazby daně (jedná se o tzv. metoda „zdola“ – výpočet daně touto metodou se od 1. 4. 2019 nemění), nebo jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně (nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6 zákona o DPH, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti), a částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle § 37 písm. b) bod 1. zákona o DPH a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně (tzv. metoda „shora“). Změna způsobu stanovení hodnoty koeficientu u druhého způsobu výpočtu daně (tzv. metody „shora“) má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu.
  • Kontrolní hlášení - s účinností k 1. 4. 2019 je zákon o DPH rozšířen o možnosti opravy základu daně a související daně v případech nedobytných pohledávek - viz. odkaz na FS (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686). Z důvodu těchto změn byl upraven číselník "Řádky DPH" - doplněny nové položky 431-434 pro výstup a 442- 451 pro vstup - Oprava výše daně u nedobytných pohledávek - filtr16. Nový číselník je k dispozici a v případě potřeby ho lze načíst funkcí: Služby->Číselníky->Pomocné operace s číselníky->Načtení nového číselníku řádků DPH pro rok 2019. Rovněž dochází k odpovídající úpravě pokynů KH. Také se mění struktura XML kontrolního hlášení. Nová XML struktura kontrolního hlášení bude platná a účinná až od 1. 10. 2019. To znamená, že: všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení, všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové struktury XML KH.
  • Kontrolní opis vět KH - doplněn informace o použití tzv. "Poměru" a "Opravy nedobytné pohledávky".
  • Daňové přiznání k DPH - obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH ve vazbě na novelizovaný předpis zákona o DPH - nový vzor 21.
  • Sestavy - Sestavy kontrolní - Kontrola na číselník "Řádky DPH" - doplněna kontrola účtu ve vazbě na číselník
 • Vydané faktury
  • s ohledem na novelu DPH platnou od 1.4.2019 byla doplněna možnost "Nedobytné pohledávky". Její funkce je shodná s funkcí "Insolvence". V Parametrech VF doplněna záložka "Nedobytné pohledávky" a do "Aktualizace" bylo doplněno tlačítko se shodným názvem. Tlačítkem "Nedobytné pohledávky" bude vygenerován "Opravný daňový doklad" z faktury, na které kurzorem stojíte. Datumy a případně rozsah faktur se zadává při tvorbě opravného dokladu, lze opravit záhlaví VF. Doklad má nulovou základnu DPH a částku DPH shodnou s původní fakturou s minusovým znaménkem.
  • Sestavy->Deník - doplněna možnost výběru zakázky (zakázek) shodně jako je ve variantě sestavy "Odběratelé"
 • Parametry
  • Služby->Parametry->Programu->Obecné - parametr "Zahraniční měna" (Ano/Ne) byl přesunut ze skrytých parametrů do parametrů volně přístupných
 • Spouštění programu
  • Výběr firmy - nově si program pamatuje poslední spouštěnou firmu
 • Testovací režim - Ve zkušebním režimu jsou nyní následující funkce. Zájemci o tyto funkce, kontaktujte prosím firmu Quit pro jejich zpřístupnění.
  • DF - Import faktur ve formátu ISDOC - import došlé faktury ve formátu ISDOC.
  • VF - Export faktur ve formátu ISDOC - do mailu s fakturou je nyní kromě PDF souboru přiložen i soubor ISDOC.
  • VF - tisk QR kódu - na fakturu je nyní možno tisknout QR kód (QR platba, QR faktura nebo kombinovaný QR platba + faktura).

Změny ve verzi 2019.2.5

 • Roční závěrka 2018 - upravena chybová hláška (soubor neexistuje).
 • Roční závěrka 2018 - Přiznání k dani z přímů pro fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví: upravena tvorba XML souboru - konkrétně údaj DIČ (IČO) spolupracující osoby.

Změny ve verzi 2019.1.31

 • Přiznání k dani z přímů pro fyzické osoby - opravena chybná kontrola řádku 65b v DAP z důvodu zrušení §35ca. + opravena chyba tisku - Tab. č.1 - Údaje o manželce(manželovi) na 3. straně DAP
 • Příspěvkové organizace - tvorba XML - Sestavy-XML - příloha a vytvoření souboru - znepřístupněn "textbox" "Včetně údajů o garancích" - příspěvkové organizace nevyplňují.

Změny ve verzi 2019.1.17

 • Závěrka 2018 – připravena závěrka 2018 - formulář k „Dani z příjmů právnických osob (vzor.29)“ včetně příloh a formuláře k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně příloh. Oba formuláře obsahují aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pro podání Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě postupujte dle následujících pokynů: Před vlastním odesláním XML souboru je třeba vytvořit Rozvahu a Výsledovku variantu "Výkaz" v zaokrouhleném stavu. Tím se předpřipraví soubory pro tvorbu XML souborů. Dále následuje vyplnění všech potřebných údajů Daňového přiznání. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – u PO ( DPP_ + IČO.xml) u FO ( DPF_ + rodné číslo.xml) - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program (musí být zaškrtnuta volba „Spustit kontrolní program MF“) automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem kláves Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Je také třeba dotánout "Přílohu k účetní závěrce" - viz. "Vybrané údaje z účetnictví - tlačítko E-příloha". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".
 • Sestavy IIS - příspěvkové organizace - XML - příloha a vytvoření souboru - rozšířena struktura XML souboru "Příloha" o elementy týkající se "Poskytnutých garancí" a "Údajů o projektech patnerství". Vzhledem k nejasnostem ohledně vyplňování "Údajů o projektech patnerství" pro příspěvkové organizace, byly doplněny na záložku "Uložení XML" dva "textboxy" ("Včetně údajů o projektech" a "Včetně údajů o garancích"), které se automaticky "zaškrtnou" při vyplněném datumu "Do data" - měsíci 12-prosinec, protože údaje se vyplňují pouze za IV.kvartál. Přepokládám, že nikdo z Vás "Projekty" ani "Garance" nemá, takže v tabulkách (i když jsou připraveny) nic nevyplňujete!!!!! a povinné elementy se do souboru automaticky vyplní, pokud budou "textboxy" "Včetně údajů o projektech" a "Včetně údajů o garancích" zaškrtnuty.