Novinky v PFO

Změny ve verzi 2020.3.29

  • Přiznání k dani z příjmu - Přehled záloh -opravena drobná chyba, kdy při tisku přehledu v určitých situacích docházelo k přidání prázdného řádku do seznamu firem.

Změny ve verzi 2020.3.10

  • Opravena drobná chyba v tisku přehledu pro OSSZ. Při variantě "Jen vedlejší činnost" a při zaškrtnutí varianty měsíc 1-12 se na tiskovém formuláři "X" nevytiskl.

Změny ve verzi 2020.1.23

  • Opravena chyba v tisku ZP. V oddílu 2-Prohlášení pojištěnce při zaškrtnutí počtu měsíců nešel při určité konstelaci vytisknout "Přehled OSVČ" pro vybranou zdravotní pojišťovnu. Pokud se Vám přehled podařilo vytisknout, je vše v pořádku. V každém případě proveďte reinstalaci nové verze.

Změny ve verzi 2020.1.17

  • Demo verze pro přiznání za rok 2019 - Kompletně připraven formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Formulář obsahuje aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pro osvěžení paměti - jak vytvořit XML soubor pokud budete podávat Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – (DPF_ + rodné číslo.xml) - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program při zaškrtnuté volbě „Spustit kontrolní program MF“ automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Je také třeba dotánout "Přílohy k účetní závěrce" - viz. "Vybrané údaje z účetnictví - tlačítko E-příloha". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Nová varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".

Změny ve verzi 2019.4.6

  • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: úprava reportu - "Přehled záloh na nové zdaňovací období" - opraven chybný datum pololetních záloh v případě, že přiznání zpracovával daňový poradce

Změny ve verzi 2019.2.1

  • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: úprava tiskového protokolu chyb.

Změny ve verzi 2019.1.31

  • Přiznání k dani z přímů fyzických osob: opravena chybná kontrola řádku 65b v DAP z důvodu zrušení §35ca.

Změny ve verzi 2019.1.30

  • Opravena chyba tisku - Tab. č.1 - Údaje o manželce(manželovi) na 3. straně DAP - zkontrolujte si správnost zadaných údajů.

Změny ve verzi 2019.1.1

  • Demo verze pro přiznání za rok 2018 - Kompletně připraven formulář k „Dani z příjmů fyzických osob (vzor.25)“ včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Formulář obsahuje aktualizované soubory pro elektronické podání ve tvaru „XML“. Pro osvěžení paměti - jak vytvořit XML soubor pokud budete podávat Přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. Po vyplnění daňového přiznání a všech příloh se spustí funkce „Vytvoření a uložení souborů XML“. Hláška Vám definuje cestu na soubor – (DPF_ + rodné číslo.xml) - složka pro uložení XML souboru je definována v „Parametrech:“ – Parametry-> Cesta pro soubor XML …… a je možné ji samozřejmě změnit. Program při zaškrtnuté volbě „Spustit kontrolní program MF“ automaticky spustí daňový portál MF a vytvořený soubor se načte funkcí "Načtení souboru", kde přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem Ctrl+V – kde je název souboru automaticky uložen. Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Je také třeba dotánout "Přílohy k účetní závěrce" - viz. "Vybrané údaje z účetnictví - tlačítko E-příloha". Po odstranění případných chyb a kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Nová varianta " Ověření identity přihlášením do datové schránky" umožňuje po zadání "Uživatelského jména" a "Hesla" odeslat soubor přímo do datové schránky. Firmy, které mají elektronický podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají datovou schránka ani podpisový certifikát, zvolí variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Tiskopis včetně příloh lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".