Novinky v PFO

Změny ve verzi 2022.3.22

 • Příloha 3. - drobná opravy výpočtu ř. 330 - již nemusí být nahozeno "Ano" u metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí současně s s "Ano" metodou vynětí s výhradou progrese.

Změny ve verzi 2022.3.18

 • DAP - oprava chybného textu v aktualizaci - ř.35 - původní chybný "Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst.12 zákona" nahrazen správným "Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí podle § 6 zákona"

Změny ve verzi 2022.3.11

 • Na portálu MFCR byla provedena změna odkazu pro načítání souborů ve tvaru "xml" (místo adisdpr je nově adisspr).

Změny ve verzi 2022.2.28

 • Přehled pro OSSZ - oprava tiskové chyby - oddíl K. - tisk souhlasu se zpracováním údajů o tel. čísle a e-mailu
 • DAP - zrušena kontrola údaje na ř.69a (sleva za umístění dítěte -školkovné) na počet měsíců v tab.č2 (údaje o dětech žijících v domácnosti)

Změny ve verzi 2022.2.27

 • Přehled pro OSSZ - opravena maximální částka měsíční zálohy na DP pro rok 2022 na 45 449 Kč. (původně 41 396 Kč)

Změny ve verzi 2022.2.26

 • Přehled pro OSSZ - opravena chyba tisku v oddílu J. (Identifikace spolupracující osoby) - v tisku chyběly údaje - ulice, č. popisné,obec, PSČ

Změny ve verzi 2021.3.18

 • Zadávání OSSZ - byla objevena chyba u výpočtu řádků 38-měsíční vyměřovací základ a 39-měsíční záloha na DP v oddílu F. při daňovém základu (řádek 20) vyšším než 993 504,-Kč. Bohužel tuto chybu neodhalí ani e-portál ČSSZ , takže při testování se na chybu nepřišlo. Přepočítejte tyto případy znovu v nové verzi. Omlouváme se.

Změny ve verzi 2021.3.17

 • DAP - aktualizace - opraven chybný text u řádku 69a ( 13350,- Kč opraveno na 14600,- Kč )

Změny ve verzi 2021.3.16

 • DAP - opraven tisk řádku 43 - 2.oddíl

Změny ve verzi 2021.3.8

 • Zadávání OSSZ - oddíl D - opravena chybová hláška u příjmů z vedlejší činnosti vyšších než 83 603 Kč.

Změny ve verzi 2021.3.4

 • Přehled pro zdravotní pojišťovny - opravena drobná textová chyba na tiskovém formuláři - text u řádku 43

Změny ve verzi 2021.2.25

 • Upravena kontrola řádku 46 (dary) - dne 4. 2. 2021 došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.
 • Aktualizace seznamu firem - doplněna možnost přejmenování firmy

Změny ve verzi 2021.1.30

 • Přehled pro OSSZ - opraven tiskový report - přehozen řádek 33 a 34. Přehled pro OSSZ - elektronické podání - drobná úprava struktury xml souboru (bez vlivu na správnost e-podání).

Změny ve verzi 2021.1.28

 • Přehled pro zdravotní pojišťovny a přehled pro OSSZ - opraveno nulování položek (drobná oprava).

Změny ve verzi 2021.1.26

 • Přehled pro zdravotní pojišťovny - opravena drobná chyba ve výpočtu řádku 40 v případě ztráty. ( pouze nezáporné hodnoty )

Změny ve verzi 2021.1.1

 • Vydána verze Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro rok 2020.